Den 18/1 2018 bytte vi namn från FP Linds Service AB till Linds trädfällning AB.

 

Vi är certifierade med motorsågskörkort

nivå ABC

08-571 449 90

info@lindstradfallning.se

facebook.com/lindstradfallning